Aktif vatandaşlık; yalnızca lise kademesinde değil, başlangıcı ilkokul ve ortaokula dayanması gereken bir kavramdır. Tıpkı bir tohumun yetişmek için gerekli zaman, koşullar ve birikime ihtiyaç duyması gibi her birey de aktif vatandaşlık kavramını içselleştirmek adına onunla daha erken yaşlarda tanışmaya gerek duyar. Bu noktada her çocuğun ve gencin içinde aidiyet hissinin yeşertilmesi gerektiği ve okullarda bunun nasıl uygulanabileceği ise önemli ara başlıklar arasında kendini gösteriyor.

Derslerin üniteleri içerisine -ilk kademelerde daha az olmak kaydıyla- ilave edilerek en başta bu kavramla tanışılması sağlanabilir. Bu sayede öğrenciler bu aşinalığı sağladıktan sonraki yaşlarında destekleyici olmaları muhtemel bu kavrama daha sıkı sarılabilirler. Konferanslar, okullarda gerçekleştirilen söyleşiler, münazara kulüpleri, okul kulüpleri ve bu topluluklar özelinde gerçekleştirilen özel etkinlikler; aktif vatandaşlığın küçük yaşlardan gençlik döneminin sonuna dek her birey adına başlı başına bir değer olabilmesini sağlıyor.

Tüm bu aksiyonları izlerken; ödüllendirme veya öğrencilerin konuya ilişkin herhangi bir başarı kazanması durumunda okul önünde düzenlenen törenlerde bunun kutlanması gibi adımlar da oldukça değerli. Bu sayede, gençlerin bu kavrama dair pozitif ve güven dolu hatıralar oluşturması sağlanırken, aktif vatandaşlık değerinin gençliğin zihninde uzun vadede daha kalıcı olmasının önü açılıyor. #aktifvatandaşlık #participation #katılım #activecitizenship #europeansolidartycorps #esc