All Projects

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Aralık 26th, 2023|

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren [...]

Martin Luther King Jr

Aralık 26th, 2023|

Martin Luther King Jr, 1963 yılında Washington'daki kalabalığa hitap etti. Martin Luther King'in, ABD'deki tüm ırklar arasında eşitlik çağrısı yapan "Bir hayalim var" konuşması; bugüne kadarki en ilham veren, en etkili ve [...]

“Fransız Devrimi”

Aralık 26th, 2023|

Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli (1789-1799), Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Milliyetçilik akımını ve Yakınçağ'ı başlatmasıyla Avrupa ve Dünya tarihinde büyük bir dönüm [...]

“Büyük Özgürlükler Sözleşmesi”

Aralık 26th, 2023|

Magna Carta (Latince: "Büyük Sözleşme") veya Magna Carta Libertatum (Latince: "Büyük Özgürlükler Sözleşmesi"), 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Bu belge ile İngiltere kralının; yetkilerinin birkaçından feragat etmesi, yasalara uygun davranması ve [...]

#activecitizenship #esc #aktifvatandaşlık

Aralık 26th, 2023|

Atinalıların M.Ö. 4.ve 5.yüzyıllarda oldukça sıra dışı bir devlet sistemleri vardı: demokrasi. Bu sistemle tüm erkek vatandaşlar eşit siyasi haklara, konuşma özgürlüğüne ve politikaya doğrudan doğruya katılma hakkına sahipti. Dahası vatandaşlar sadece [...]

Stockholm Konferansı

Aralık 6th, 2023|

Stockholm Konferansı'nın temeli, İsveç'ten 1968'de BM'nin çevre sorunlarını incelemek, çözmek ve sürdürülebilir kalkınma sağlamak için uluslararası iş birliği gerekliliklerini belirlemek için uluslararası bir konferans düzenleme önerisine dayanır. 1972 yılında düzenlenen bu konferansa [...]

Rio 20 Süreci Hakkında

Aralık 6th, 2023|

Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan 1992 Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCED) 20. yıldönümü ve 2002’de Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin (WSSD) [...]

Paris Antlaşması

Aralık 6th, 2023|

2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması, 2015 yılında Paris’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiştir. COP 21’de, 2020 sonrası için ilk kez küresel ölçekte bütün ülkeler sera gazı [...]

Kyoto Protokolü

Aralık 6th, 2023|

BMİDÇS’nin ilk uygulama anlaşması niteliğinde olan Kyoto Protokolü, 1997 yılında kabul edilmiş olup, 2005’te yürürlüğe girmiştir. Kyoto Protokolü’nün iki dönemi bulunmaktadır. 2008-2012 yıllarını kapsayan I. Taahhüt Döneminde, Sözleşme’nin Ek-I listesinde yer alan [...]

Avrupa Yeşil Mutabakatı Ne Zaman Zorunlu Hale Gelecek?

Aralık 6th, 2023|

11 Aralık 2019 tarihinde sunulan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın strateji bazlı çalışmalarına 2020 yılı itibariyle kademeli olarak başlanmıştır. AB zaman çizelgesinde Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin uygulanma tarihine ve uygulama yöntemine dair net bir bilgi aktarılmasa da [...]

Yeşil Mutabakattan en çok Etkilenecek Sektörler

Aralık 6th, 2023|

Avrupa Yeşil Mutabakatı içerisinde yer alan Sınırda Karbon Düzenlemesi, AB ile ihracat yapan her sektörü yakından ilgilendirmektedir. Fakat, çimento ve yapı, tekstil, tarım ve gıda, sanayi, perakende ve enerji sektörü gibi karbon emisyonu yüksek [...]

European Green Deal

Aralık 6th, 2023|

İklim Değişikliği Konferansları AB’nin en önemli gündem konularından biridir. Özellikle AB’nin iklim krizi ilan etmesi itibariyle iklim değişikliğini önlemeye yönelik çalışmalar en az pandeminin etkilerini bertaraf etmek kadar önem kazanmıştır. Bu hususta gündeme gelen [...]

Yeni bir AB Gençlik Stratejisi

Aralık 6th, 2023|

AB Gençlik Stratejisi, AB Konseyi’nin 26 Kasım 2018’de kabul edilen kararına dayanarak, 2019-2027’nin AB’nin gençlik politikası alanındaki AB Kurumları arasındaki işbirliğine yönelik bir çerçevedir. Yeni stratejinin temel amacı, gençlerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktır. [...]

Vatandaşlığın Tarihçesi

Aralık 6th, 2023|

Tarihsel Gelişimi, vatandaşlık kavramının tarihine baktığımızda, kavramın ilk olarak antik çağda Yunan ve Roma uygarlıklarında kullanıldığını görmekteyiz. Modern vatandaşlık ise ulus devletin temel yapı taşı olarak önem kazanmış bir kavramdır. Vatandaşlık kavramının tarihsel gelişimini [...]

Vatandaşlığın Politik Boyutu

Aralık 6th, 2023|

Vatandaşlığın politik boyutunu kişi ile devlet arasında kurulan ilişki oluşturur. Bu ilişki bir kültüre ya da medeniyete, coğrafyaya, halka, etnik ya da ırksal gruba referans verilerek kurulabilir. Ulus devletin şekillenmesi ile birlikte, ulusun yapı [...]

Siyasi Kimlik Nedir?

Aralık 6th, 2023|

Siyasi kimlik anlamında vatandaşlığı bir millet, etnik ya da sosyal grup, ırk, coğrafya ve devletle doğrudan ilişkilendirerek tanımlayabiliriz. Ya da böyle bir tanım yapmaksızın vatandaşlığı hukuki statü ile ilişkilendirebiliriz. #esc #aktifvatandaşlık #activecitizenship [...]

Eski ekonomik modellerin İnsan psikolojisine zararları

Aralık 3rd, 2023|

Fazlaca iş odaklı olmaya mecbur kalmak, (ki bu hem çalışanlar hem de yeni girişimci patronlar için geçerli), stres hormonu olarak bildiğimiz kortizol salınımını çok arttırıyor. Bu da uyku, iştah, kan basıncı ve genel bağışıklık [...]

Eski ekonomik modellerin doğaya ve insana zararı

Aralık 3rd, 2023|

Eski ekonomik modellerin doğaya zararı #economics #ınternational #eco #ecoentreneurship Günde 10 saatten fazla çalışmak kardiyovasküler riskleri %60 oranında arttırıyor. Haftada 60 saatin üzerinde çalışıldığında, yorgunluğa bağlı dikkat dağınıklığı sebebiyle herhangi türden bir iş kazasına uğrama ihtimali %23 [...]

Doğrusal Dairesel Ekonomi

Aralık 3rd, 2023|

Sadece kâr odaklı olan geleneksel ekonomiden daha bütüncül ve sürdürülebilir olan döngüsel ekonomi modeline geçiş herkes için birçok fırsat oluşturmaktadır. Kısa ve uzun vadede bu fırsatları değerlendirmek için bu geçiş ve yeşil dönüşüm sürecinin [...]

Döngüsel Ekonominin faydaları

Aralık 3rd, 2023|

Sürdürülebilir kalkınmaya destek olan döngüsel ekonomi modeli, hem günümüz hem de gelecek için birçok fayda sağlamaktadır. Böyle bir ekonomi modelinin herkes için sağladığı faydaları daha yakından tanıyalım: Geri dönüşüm sayesinde kaynakların etkin kullanımı ve [...]

Döngüsel Ekonomi kavramının temelleri

Aralık 3rd, 2023|

Aşağıdaki prensipler döngüsel ekonomi kavramının temelini oluşturur: Azalt: Ham madde kullanımının azaltılmasını ifade eder. Yeniden Kullan: Ürünlerin ve bileşenlerin yeniden kullanılarak değerlendirilmesi anlamına gelir. Geri Dönüştür: Ham maddelerin etkin ve yüksek kalitede yeniden kullanımını [...]

0
TOTAL WORKING TIME

0
COMMUNICATION WITH THE GROUP

0
SCALABILITY

TO GLOBAL CHANGE

LOCAL TOUCH.

Contact