“Aktif Vatandaşlık” genel anlamı ile bireylerin içinde yaşadıkları kent ya da ülke sorunlarını belirleme, bunlarla mücadele etme ve yaşam kalitesini artırma doğrultusunda katılım olanağına sahip olmasıdır.
#aktifvatandaşlık #participation #katılım #activecitizenship #europeansolidartycorps #esc