Toplumsal sorunlar yalnızca bizim ülkemizin değil, dünyanın her yerinde geçerliliği daim olan bir durumdur. Canımızı sıkması muhtemel pek çok toplumsal sorunlar, toplumdaki yozlaşmış değerler, bilinçsizlik, cehalet ve eğitimsizlik gibi kavramlara dayanmakla birlikte zaman zaman bu nedenler önlenmesi mümkün olmayan spesifik kriz anlarından ötürü de gerçekleşebilir. Konu her zaman değişir ancak şunu unutmamak gerekir ki toplumsal sorunlar irili ufaklı biçimde dünyanın neresine giderseniz gidin daima var olmaya devam edecek. Peki, bizim sorumluluklarımız, görev ve ödevlerimiz neler? Elbette kendi kapımızın önünü süpürmek adına bir şeyler yapmamız gerekiyor değil mi?

En başta ailede başlaması gereken bir bilinç olduğunu söylemek gerekiyor. Evden başlayan bu çizgi okula dek uzanıyor. Sosyal ve akademik hayatla da devamı geliyor. Bu noktada farklı koşullarda yetişen her bireyin mutlaka kendi ödev ve sorumluluklarının bilincinde olması gerekiyor. Doğru sulanan bir fidanın filiz vermemesi mümkün mü? #aktifvatandaşlık #participation #katılım #activecitizenship #europeansolidartycorps #esc