Toplumu ilgilendiren konularda sorumluluk almak, derneklere yardımcı olmak, gönüllülük gerektiren konulara katılmak “Aktif Vatandaşlık” olgusunun temellerini oluşturuyor.
#aktifvatandaşlık #participation #katılım #activecitizenship #europeansolidartycorps #esc