Özellikle Covid-19 süresince ve sonrasında yaşanan olaylar, insanların eski ekonomik modellerin doğaya ne kadar zarar verdiklerine şahit olmasını sağlamıştır. Bu noktada devletler, toplumlar ve şirketler eski ekonomik modellerden ziyade, doğayı koruyan ve döngüsel ekonomiyi destekleyen girişimleri güçlendirmeye başlamıştır. #eco #economy #ecoentreurship #entreneurship