Sadece kâr odaklı olan geleneksel ekonomiden daha bütüncül ve sürdürülebilir olan döngüsel ekonomi modeline geçiş herkes için birçok fırsat oluşturmaktadır. Kısa ve uzun vadede bu fırsatları değerlendirmek için bu geçiş ve yeşil dönüşüm sürecinin bir an önce başlatılması gerekmektedir.

En genel anlamıyla, döngüsel ekonomi modeline geçiş sürecinde hayata geçirilmesi gereken eylemler aşağıda listelenmiştir:

Emisyon azaltma
Atık yönetimi ve geri dönüşüm
Çevreci ürünler
Yenilenebilir enerji kullanımı
Eski ürünlerin değişimi
Yenilikçi ürün tasarımı
Mevcut ürünlerin korunması
İş modellerinde iyileştirme
Şeffaflığın benimsenmesi
İş birliği sağlanması
Geleneksel veya lineer ekonomiden bütüncül bir yapıya sahip olan döngüsel ekonomi modeline geçiş sürecinde atıkların yeniden kullanımı alanında farklılıklar meydana gelmektedir. Örneğin, lineer ekonomide aşağı dönüşüm kavramı, döngüsel ekonomide ise ileri dönüşüm kavramı ağırlıklı olarak karşımıza çıkmaktadır. #economics #ınternational #eco #ecoentreneurship