Aşağıdaki prensipler döngüsel ekonomi kavramının temelini oluşturur:
Azalt: Ham madde kullanımının azaltılmasını ifade eder.

Yeniden Kullan: Ürünlerin ve bileşenlerin yeniden kullanılarak değerlendirilmesi anlamına gelir.

Geri Dönüştür: Ham maddelerin etkin ve yüksek kalitede yeniden kullanımını ifade eder. #economics #ınternational #eco #ecoentreneurship