Sürdürülebilir kalkınmaya destek olan döngüsel ekonomi modeli, hem günümüz hem de gelecek için birçok fayda sağlamaktadır.

Böyle bir ekonomi modelinin herkes için sağladığı faydaları daha yakından tanıyalım:

Geri dönüşüm sayesinde kaynakların etkin kullanımı ve tasarruf yapılması.
Kaynakların tekrar değerlendirilmesi ile malzeme ve üretim alanlarında daha fazla verim alınması.
Döngüsel dönüşüm bakış açısı sayesinde yenilikçi ürün ve servislerin geliştirilmesi.
Artan çevre bilincine sorumlu üretim ve tüketim ile destek olunması.
Kaynakların verimli kullanılması sayesinde enerjide tasarruf sağlanması ve emisyonların azaltılması.
Çevresel etkinin azaltılarak doğal dengenin korunması.
Tüm bu faydalara ek olarak, küresel bir problem olan iklim değişikliği ile mücadele edebilmek için sürdürülebilir pratiklerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir bir yaşam, üretim ve tüketim süreçlerinde daha bilinçli davranarak elde edilebilir. Bu da döngüsel ekonomiye geçiş ile mümkün olmaktadır. #economics #ınternational #eco #ecoentreneurship