Ekonomik model, ekonomik süreçleri bir dizi değişken ve bunlar arasındaki bir dizi mantıksal ve/veya niceliksel ilişki aracılığıyla temsil eden teorik bir yapıdır. Ekonomik model, karmaşık süreçleri göstermek için tasarlanmış basitleştirilmiş, çoğunlukla matematiksel bir çerçevedir.
#economics #ınternational #eco #ecoentreneurship