Ekolojistler, organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler. Girişimciler, karşılanmamış ihtiyaçları karşılamaya dayalı yeni işler oluşturmaları yoluyla ekonomik faaliyetin ve yeniliğin önderleridir. #terms #eco #europeansolidartycorps