Fazlaca iş odaklı olmaya mecbur kalmak, (ki bu hem çalışanlar hem de yeni girişimci patronlar için geçerli), stres hormonu olarak bildiğimiz kortizol salınımını çok arttırıyor. Bu da uyku, iştah, kan basıncı ve genel bağışıklık sistemi üzerine negatif etki ortaya çıkartıyor. Beyaz yakalılarda üretkenlik, haftada 60 saat ve üzerinde çalışıldığında %25 gibi ciddi bir oranda düşmekte. Normal mesainin %15 ve üzerinde, yani sık sık fazla mesaiye kalan çalışanların % 74’ünde (bir kısmı sorunun ismini koyamayıp tanımını yapamasa da) tükenmişlik sendromu bulunduğu gözlemlenmiştir.#economics #ınternational #eco #ecoentreneurship