Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe CETPartnership Joint Call 2022 – HORIZON-CL5-2021-D3-01-04 – Clean Energy Transition
Bütçe
143.000.000 Avro
Proje Başına Hibe
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
17/11/2022
Son Başvuru Tarihi
20/03/2023
İçerik (Türkçe)

KAPSAM VE AMAÇ

Temiz Enerji Dönüşüm Ortaklığı (CETPartnership), enerji geçişini güçlendirmeyi ve AB’nin 2050 yılına kadar iklim açısından nötr ilk kıta olma hedefine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu geçişin gerçekleştirilmesi için gereken çok çeşitli teknolojileri ve sistem çözümleri için ulusal ve bölgesel araştırma, geliştirme ve yenilik finansmanını bir araya getirmektedir. Temiz Enerji Dönüşüm Ortaklığı (CETPartnership), Avrupa’yı temiz enerji yenilikçiliği ve uygulamasında öncü yapacak sanayi, kamu kurumları, akademi ve vatandaş grupları tarafından yönlendirilen bir geçiş öngörmektedir.

Temiz Enerji Dönüşüm Ortaklığı Geçiş Girişimleri

Temiz Enerji Dönüşüm Ortaklığı (CETPartnership) temiz enerji geçişiyle bağlantılı çeşitli teknolojileri ve temiz enerji geçişiyle bağlantılı sistem yönlerini ve çeşitli kesişen boyutlarını ele alan Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi’nde (SRIA) açıklanan araştırma, geliştirme ve yenilikçilik zorluklarına odaklanan yedi Geçiş Girişimi (TRIs) içerir. Geçiş Girişiminin her biri, TRI Lideri olarak bilinen bir Temiz Enerji Dönüşüm Ortaklığı (CETPartnership) ortağı tarafından yönetilmektedir.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI 

 • Her proje teklifi, en az ikisi AB Üye Devletleri veya Ufuk Avrupa Asosiye Ülkeler olmak üzere Temiz Enerji Dönüşüm Ortaklığı Çağrısı 2022’ye katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız tüzel kişiyi içermelidir.
 • Bir ortağın toplam eforu, toplam proje eforunun %60’ını aşamaz (ay olarak ölçülür).
 • Bir ülkeden/bölgeden ortakların toplam eforu, toplam proje eforunun %75’ini aşamaz (kişi ay olarak ölçülür).
 • Proje konsorsiyumları ayrıca Çağrı modülüne özel gereksinimleri de karşılamalıdır.

Dil Kriteri:

Teklifinizi herhangi bir resmi AB dilinde gönderebilirsiniz. Verimlilik nedeniyle, İngilizce kullanılması tavsiye edilmektedir.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Çağrının toplam bütçesi 143.000.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Zaman çizelgesi
Çağrının açılış tarihi 14 Eylül 2022
Son ön teklif başvuru tarihi 23 Kasım 2022, 14.00 Avrupa saati
Ön değerlendirmelerin bilgilendirilmesi 20 Ocak 2023
Tam teklif son başvuru tarihi 20 Mart 2023, 14.00 Avrupa saati
Sonuçların bilgilendirilmesi Haziran 2023
Projenin başlaması Eylül 2023

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında  Ortak Arama (Partner Search) sekmesine bakabilirsiniz.

Ortaklıklar

 • Ortaklıklar, üniversiteler, şirketler, sanayi kuruluşları, yerel/bölgesel yönetimler, araştırma kuruluşları ve STK’lar gibi kuruluşlardan ortaklardan oluşabilir. Bazı Çağrı modüllerinde, dahil edilecek ortak türleriyle ilgili ek gereksinimler veya kısıtlamalar olabilir.
 • Proje ortaklıkları, projenin koordinasyonundan sorumlu bir proje Koordinatörü içermelidir.

DETAYLI BİLGİLER 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni 

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: cetp@tubitak.gov.tr

İçerik (İngilizce)

SCOPE AND OBJECTIVES

The Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) aims to empower the energy transition and contribute to the EU’s goal of becoming the first climate-neutral continent by 2050. It pools national and regional RDI funding for the broad variety of technologies and system solutions required to make this transition. CETPartnership envisions a transition driven by industry, public institutions, academia and citizens groups that will make Europe the front-runner in clean energy innovation and implementation.

CETPartnership Transition Initiatives

The CETPartnership has seven Transition Initiatives (TRIs) focusing on RDI Challenges described in the Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) that address various technologies and system aspects connected to the clean energy transition, as well as several cross-cutting dimensions. Each of the TRIs is led by one CETPartnership partner, known as the TRI Lead.

ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

 • Each project proposal must include at least three independent legal entities from at least three different countries participating in the CETPartnership Joint Call 2022, out of which at least two must be EU Member States or Horizon Europe Associated Countries
 • The total effort of one partner cannot exceed 60% of the total project efforts (measured in person months).
 • The total effort of partners from one country/region cannot exceed 75% of the total project efforts (measured in person months).
 • Project consortia must also fulfil the Call module specific requirements

Language Criteria: 

Applicants can submit their application in any official EU language. However, for reasons of efficiency, it is strongly advised to use English. If applicants need the call documentation in another official EU language, they must submit a request within 10 days after publication of the call.

FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The total available budget for this Call is approximately EUR 143.000.000

TIMETABLE 

Timetable and deadlines
Joint Call 2022 opens for pre-proposal submission 14 September 2022
Deadline pre-proposal submission 23 November 2022, 14.00 CET
Decision communicated to applicants Joint Call 2022 opens for full proposal submission 20 January 2023
Deadline full proposal submission 20 March 2023, 14.00 CET
Funding decision communicated June 2023
Project start September 2023

PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal

Consortium 

 • Consortia may consist of partners from organisations such as universities, companies, industry organisations, local/regional governments, research organisations and NGOs. Some Call modules specify additional requirements or restrictions regarding the types of partners to be included.
 • Project consortia must include one project Coordinator who is responsible for coordination of the project.

FURTHER INFORMATION 

For more information please click here.

Call for Proposal Document

COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TUBITAK

For your questions and inquiries please contact:  cetp@tubitak.gov.tr