T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, “21. Yüzyıl için önemli: Eko-girişimcilik” başlıklı projemiz hayata geçirdik.

Projemizin amacı, COVID-19 krizi sonrası ortaya çıkacak olan “yeşil toparlanmada” gençlerin daha aktif rol oynamasını sağlamak ve genç istihdamının desteklenmesine katkıda bulunmak için gençlerin yeşil girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmaktır.
#eco #ecofriendly #eco-girişimcilik
#Eco-entrepreneurship