[TR]
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ Gençlik Değişimleri, “Ruh sağlığı Önemli” başlıklı projemiz onaylandı. Projemizin amacı gençleri ruhsal sağlık konusunda bilinçlendirmek, gençlerin ruhsal ve zihinsel sağlıklarını korumaları konusunda gençleri sorumluluk almaya yönlendirmektir. Projemizi Hollanda, Bulgaristan, Litvanya ve Romanya’dan gelen katılımcılar ile gerçekleştireceğiz. Projemiz 3-9 Ekim Tarihleri Arasında Adana’da gerçekleştirilecektir.

[EN]
Our Erasmus+ Youth Exchanges project titled “Mental Health is Important”, supported by the Turkish National Agency, has been approved. The aim of our project is to raise awareness among young people about mental health and to direct them to take responsibility for protecting their spiritual and mental health. We will carry out our project with participants from the Netherlands, Bulgaria, Lithuania and Romania. Our project will be carried out in Adana between 3-9 October.