Siyasi kimlik anlamında vatandaşlığı bir millet, etnik ya da sosyal grup,
ırk, coğrafya ve devletle doğrudan ilişkilendirerek tanımlayabiliriz. Ya da böyle
bir tanım yapmaksızın vatandaşlığı hukuki statü ile ilişkilendirebiliriz. #esc #aktifvatandaşlık #activecitizenship