Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe EU-RAIL JU Call Proposals 2022 – HORIZON-ER-JU-2022
Bütçe
14.700.000 Avro
Proje Başına Hibe
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
17/11/2022
Son Başvuru Tarihi
14/12/2022
İçerik (Türkçe)

KAPSAM VE AMAÇ

Çağrıların amacı, birlikte çalışabilirliğin önündeki engelleri ortadan kaldırarak ve trafik yönetimini, araçları, altyapıyı ve hizmetleri kapsayan tam bütünleştirilmiş çözümler sunarak, projelerin ve yeniliklerin daha hızlı alınmasını ve uygulanmasını sağlamayı amaçlayan yüksek kapasiteli bütünleştirilmiş bir Avrupa demiryolu ağı sunmaktır. Bu yapılırken, demiryolu maliyetlerini azaltmak, kapasitesini artırmak ve esnekliğini ve güvenilirliğini güçlendirmek için dijitalleşme ve otomasyonun büyük potansiyelinden yararlanmalı ve Avrupa Birliği Demiryolları Ajansı ile koordineli olarak sektör tarafından paylaşılan güçlü bir referans fonksiyonel sistem mimarisine dayanılmalıdır.

Genel Hedefler

 • Tek Avrupa Demiryolu Alanının oluşturulmasına katkıda bulunması,
 • Geniş hareketlilik sistemleriyle bütünleşmiş, daha çekici, kullanıcı dostu, rekabetçi, ekonomik, bakımı kolay, verimli ve sürdürülebilir Avrupa raylı sistemine hızlı bir geçiş sağlanması,
 • Güçlü ve küresel olarak rekabetçi bir Avrupa demiryolu endüstrisinin gelişiminin desteklenmesi.

Beklenen Sonuçlar

 • Avrupa’daki tedarik zinciri bilgilerine ve olanaklarına erişimin artırılması;
 • İklim değişikliklerinin etkisini de göz önünde bulundurarak, küresel tedarik zincirinde AB demiryolu ürünlerinin dayanıklılığının artırılması,
 • AB şirketlerinin küresel rekabet gücünün arttırılması,
 • En az 6 -10 Doktora pozisyonu için demiryolu endüstrisi ile birlikte çalışılması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI 

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı denizaşırı ülkeler ve bölgeler,
 • Ufuk Avrupa programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

Dil Kriteri:

Teklifinizi herhangi bir resmi AB dilinde gönderebilirsiniz. Verimlilik nedeniyle, İngilizce kullanılması tavsiye edilmektedir.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Çağrıların toplam bütçesi 14.700.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Çağrı başlıkları ve zaman çizelgesi Açılış tarihi Son başvuru tarihi
AB’de Demiryolu Taşımacılığı ve çok modlu hizmetlere hızlı erişim için standartlaştırılmış teklif/sözleşme yönetimi 13 Eylül 2022 14 Aralık 2022
Bir bilimsel araştırma topluluğun oluşturulması ve bir doktora ağının sağlanması 13 Eylül 2022 14 Aralık 2022
Yolcular ve yük için yeni demiryolu hizmetleri sağlayan dijitalleşmenin ve otomasyonun sağlanması 13 Eylül 2022 14 Aralık 2022
Otomatikleştirilmiş Çok Modlu Hareketlilik Sistemlerinin (“Hareketli Altyapılar”) kavramsal gelişiminin yapılması 13 Eylül 2022 14 Aralık 2022
Demiryolu tedariki için Avrupa değer zincirleri 13 Eylül 2022 14 Aralık 2022
Maglev Türevi Sistemlerin Teknolojik Gelişimi 13 Eylül 2022 14 Aralık 2022
Hiperdöngü Endüstriyel Yol Haritası ve pilotlar 13 Eylül 2022 14 Aralık 2022
Köprü Dinamiği 13 Eylül 2022 14 Aralık 2022
Dağıtıma Doğru Dijital Otomatik Bağlayıcı (DAC) Geçiş Yol Haritası 13 Eylül 2022 14 Aralık 2022
Yeşil ve sosyal açıdan kapsayıcı akıllı şehirler için yeni tren istasyonu konsepti 13 Eylül 2022 14 Aralık 2022

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında  Ortak Arama (Partner Search) sekmesine bakabilirsiniz.

Ortaklıklar

Özel çağrı koşullarında aksi belirtilmedikçe, ortaklık oluşturan tüzel kişiler, ortaklıkların aşağıdakileri içermesi koşuluyla eylemlere katılabilir:

 • bir Üye Devlette kurulmuş en az bir bağımsız tüzel kişilik,
 • her biri farklı Üye Devletlerde veya Asosiye Ülkelerde yerleşik en az iki bağımsız tüzel kişilik.

DETAYLI BİLGİLER 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni 

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpdis@tubitak.gov.tr

İçerik (İngilizce)

SCOPE AND OBJECTIVES

The objective of EU-Rail is to deliver a high capacity integrated European railway network by eliminating barriers to interoperability and providing solutions for full integration, covering traffic management, vehicles, infrastructure and services, aiming to achieve faster uptake and deployment of projects and innovations. That should exploit the huge potential for digitalisation and automation to reduce rail’s costs, increase its capacity and enhance its flexibility and reliability, and should be based upon a solid reference functional system architecture shared by the sector, in coordination with the European Union Agency for Railways.

General Objectives 

 • contribute towards the achievement of the Single European Railway Area;
 • ensure a fast transition to more attractive, user-friendly, competitive, affordable, easy to maintain, efficient and sustainable European rail system, integrated into the wider mobility system;
 • support the development of a strong and globally competitive European rail industry.

Expected Outcome 

 • Increasing access to supply chain information and possibilities within Europe;
 • Increasing resilience of the EU rail products in the global supply chain, considering as well the effect of climate changes
 • Foster global competitiveness of EU companies.
 • To team up with industry for at least 6 -10 PhD positions.

ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, including their outermost regions;
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States;
 • eligible non-EU countries:
  • countries associated to Horizon Europe ; At the date of the publication of the work programme, there are no countries associated to Horizon Europe. Considering the Union’s interest to retain, in principle, relations with the countries associated to Horizon 2020, most third countries associated to Horizon 2020 are expected to be associated to Horizon Europe with an intention to secure uninterrupted continuity between Horizon 2020 and Horizon Europe. In addition, other third countries can also become associated to Horizon Europe during the programme. For the purposes of the eligibility conditions, applicants established in Horizon 2020 Associated Countries or in other third countries negotiating association to Horizon Europe will be treated as entities established in an Associated Country, if the Horizon Europe association agreement with the third country concerned applies at the time of signature of the grant agreement.
 • low- and middle-income countries.

Language Criteria: 

Applicants can submit their application in any official EU language. However, for reasons of efficiency, it is strongly advised to use English. If applicants need the call documentation in another official EU language, they must submit a request within 10 days after publication of the call.

FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The total available budget for this topic is approximately EUR 14.700.000

TIMETABLE 

Call names and deadlines Opening Date Closing Date
Standardised offer/contract management for agile access to Rail Freight and multimodal services in EU 13 September 2022 14 December 2022
Building a community of scientific research and and enabling a network of PhD (academia teaming with industry) 13 September 2022 14 December 2022
Digitalisation and automation enabling new railway services for passengers and freight 13 September 2022 14 December 2022
Conceptual development of Automated Multi-Modal Mobility-Systems (“Moving Infrastructures”) 13 September 2022 14 December 2022
European value chains for rail supply 13 September 2022 14 December 2022
Technological development of Maglev-derived Systems 13 September 2022 14 December 2022
Hyperloop Industrial Roadmap and pilots 13 September 2022 14 December 2022
Bridge Dynamics 13 September 2022 14 December 2022
DAC Migration Roadmap towards Deployment 13 September 2022 14 December 2022
New railway station concept for green and socially inclusive smart cities 13 September 2022 14 December 2022

PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal

Consortium 

Unless otherwise provided for in the specific call conditions, legal entities forming a consortium are eligible to participate in actions provided that the consortium includes:

 • at least one independent legal entity established in a Member State,
 • at least two other independent legal entities, each established in different Member States or Associated Countries.

FURTHER INFORMATION 

For more information please click here.

Call for Proposal Document

COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

For your questions and inquiries please contact:  ncpdis@tubitak.gov.tr