Tarihsel Gelişimi, vatandaşlık kavramının tarihine baktığımızda, kavramın ilk olarak antik çağda Yunan ve Roma uygarlıklarında kullanıldığını görmekteyiz. Modern vatandaşlık ise ulus devletin temel yapı taşı olarak önem kazanmış bir kavramdır. Vatandaşlık kavramının tarihsel gelişimini incelemek, hiç kuşkusuz,
vatandaşlığın hukuki boyutu başta olmak üzere diğer boyutlarının
anlaşılmasını kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Vatandaşlık kavramına
yönelik en eski tanım, Antik Yunan şehir devletlerinde ifadesini
bulmaktadır. Buna göre, vatandaş (civis) hukuken devlet işlerine müdahale etme hakkı bulunan bir kişidir. #esc #aktifvatandaşlık #activecitizenship