AB Gençlik Stratejisi, AB Konseyi’nin 26 Kasım 2018’de kabul edilen kararına dayanarak, 2019-2027’nin AB’nin gençlik politikası alanındaki AB Kurumları arasındaki işbirliğine yönelik bir çerçevedir. Yeni stratejinin temel amacı, gençlerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktır. Gençlerin yararına yönelik Avrupa gençlik politikaları ve temel hedefleri, gençlerin demokratik hayata katılımını teşvik etmek, genç kadın ve erkeklerin sosyal ve toplumsal katılımını desteklemek ve tüm gençlerin topluma katılmak için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlamaktır.

Yeni stratejiyi hazırlama süreci birkaç düzeyde gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2018’de, Avrupa Komisyonu, Avrupa Gençlik Birliği’nin gençlik alanındaki yenilenen çerçevesinin uygulanmasının sonuçlarını ve etkilerini ve AB’nin gençlerin yaşamlarının en önemli yönlerini ölçtüğü 41 göstergeyi uygulayan üç Avrupa Gençlik Raporuna dayanarak Avrupa Birliği’nde gençlerin durumu hakkında kapsamlı bir rapor yayınladı. AB’deki gençlerin durumu hakkındaki raporla birlikte, 2010-2018 döneminde gençlik alanında Açık Koordinasyon Yönteminin uygulanmasının sonuçları hakkında bir rapor daha yayınlandı. Üçüncü kilit süreç, gençlerin Avrupa’da gelecekteki bir gençlik politikası için vizyonlarını temsil eden 11 Avrupa Gençlik Hedefini oluşturduğu yapılandırılmış diyaloğun (2017-2018) son döngüsünde gerçekleşti. #eu #youthstrategy #esc #activecitizenship #aktifvatandaşlık